Optredens in het buitenland

Als je een optreden in het buitenland hebt, kan je dit door Artiestenverloningen laten verlonen.

De werkwijze is vrijwel hetzelfde als het verlonen van een optreden in Nederland. Bij een Nederlandse opdrachtgever berekenen wij BTW over de uitkoopsom. Als de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, sturen wij een factuur in het Nederlands (Vlaanderen), Engels of Duits zonder BTW.

Binnen de Europese Unie (EU) hebben wij naast het volledige adres en e-mailadres, ook het BTW-nummer van de opdrachtgever nodig. Dit moet je opvragen bij de betreffende opdrachtgever. Hiermee kunnen we de BTW verleggen: er wordt dan geen BTW in rekening gebracht. Hier brengen we € 15,00 extra voor in rekening vanwege het ingewikkelde proces.

Het kan ook zijn dat de buitenlandse opdrachtgever geen BTW nummer heeft. Wanneer de opdrachtgever buiten de EU is gevestigd, brengen wij geen BTW in rekening. We hebben dan ook geen BTW-nummer nodig.

In enkele landen wordt er een deel belasting ingehouden op de gage, dit is per land verschillend. Zo is er in België sprake van 18 % bedrijfsvoorheffing. Of dit wordt ingehouden is afhankelijk van het aantal optredens en de hoogte van de gage. In Duitsland wordt sinds 2016 de gage belast volgens het nieuwe belastingverdrag. Op basis van de compensatieregeling kan dit echter verrekend worden met de Nederlandse inkomstenbelasting. Er dient dan aangetoond te worden dat de belasting in Duitsland is betaald.

Omdat de regels omtrent inhoudingen in het buitenland niet altijd even duidelijk zijn, kan je het beste van tevoren bij de opdrachtgever navragen of er eventueel iets wordt ingehouden op de gage.