Verlonen artiesten: stap voor stap

Je laten verlonen door Artiestenverloningen is heel simpel: je maakt zelf afspraken met de opdrachtgever over het optreden en geeft aan ons de verloningsgegevens door. Wij sturen een factuur naar de opdrachtgever en wanneer deze heeft betaald, meestal binnen de betalingstermijn van 30 dagen, maken wij in principe dezelfde dag nog de netto gage aan je over.

Wij hebben daarvoor de volgende gegevens van je nodig:

Voor meer informatie en inzicht in het hele verloningsproces leggen we hieronder alles uitgebreid uit.

Stappen

Stap 1: Afspraken met opdrachtgever

Je maakt zelf afspraken over het optreden met de opdrachtgever. Deze afspraken, zoals waar, wanneer en de gage, leg je vast in een overeenkomst. Onderteken deze en zorg dat de opdrachtgever dit ook doet. Je hebt dan een sterkere rechtspositie bij eventuele geschillen of bij onduidelijkheden over gemaakte afspraken. Je kunt daarvoor onze standaardovereenkomsten gebruiken, die wij in samenwerking met de juristen van de Kunstenbond (voormalig FNV-KIEM en NTB) hebben opgesteld. Deze kun je downloaden vanaf onze website. We hebben deze overeenkomsten ook online beschikbaar in Mijn Artiestenverloningen, de opdrachtgever kan daarbij digitaal akkoord geven.

Tipop Mijn Artiestenverloningen kan je overeenkomsten invoeren, digitaal laten bevestigen en gageberekeningen maken. Je kan bijvoorbeeld uitrekenen wat je overhoudt van de uitkoopsom die je met de opdrachtgever afspreekt.

Stap 2: Aanleveren gegevens

Lever alle verloningsgegevens aan via een opdrachtovereenkomst, per e-mail of Mijn Artiestenverloningen. De eerste keer dat je (of één van je groepsleden) door ons wordt verloond, hebben wij een duidelijke scan nodig van je geldige identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs) en een ingevuld aanmeldingsformulier.

 Stap 3: Factuur naar opdrachtgever

Na ontvangst van de overeenkomst, sturen wij een factuur naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze binnen 30 dagen na het optreden te betalen. Eventueel kan je met de opdrachtgever een afwijkende betalingstermijn tot maximaal 90 dagen afspreken. Betaalt de opdrachtgever niet op tijd, dan ontvangt deze respectievelijk een herinneringsfactuur, een tweede herinnering en vervolgens een aanmaning.

Stap 4: Uitbetaling

Wanneer de opdrachtgever de factuur heeft betaald, maken wij in principe dezelfde dag nog de netto gage naar jou (en je groepsleden) over. Voorwaarde is wel dat we op dat moment beschikken over alle noodzakelijke gegevens zoals een geldige paspoortkopie en bankrekeningnummer. Je krijgt een statusmelding per e-mail waarin alle informatie, over de uitbetaalde of uit te betalen gage en eventuele openstaande verloningen, staat vermeld.

Stap 5: Belastingdienst en UWV

Wij geven je gegevens door aan de Belastingdienst en UWV en dragen loonbelasting en premies af. Dit is belangrijk om eventueel aanspraak te kunnen maken op bijvoorbeeld een WW- of ziektewetuitkering. Let op: wanneer je gebruik maakt van de KVR worden er over dat bedrag geen premies afgedragen. Je bouwt dan ook geen rechten op.

 Stap 6: Jaaropgave

Na afloop van het kalenderjaar ontvang je een jaaropgave, die je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst.