Hoe werkt het

Wanneer je opdrachtgever bent van artiesten dan zal je deze over het algemeen moeten verlonen, tenzij de artiesten door middel van een modelovereenkomst gaan werken. Verlonen houdt in dat de loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen, de netto gages uitbetaald en een jaaropgave verstrekt.

Artiestenverloningen kan deze inhoudingsplicht overnemen. Bij artiesten gebeurt dit door een inhoudingsplichtigenverklaring, bij andere werkzaamheden gebeurt dit door een uitzendovereenkomst. In beide gevallen ben je als opdrachtgever gevrijwaard van de afdracht van loonheffingen en bestaat er geen kans op een naheffing van de Belastingdienst.

Onze dienstverlening

Het verlonen van artiesten geschiedt door Artiestenverloningen. Daarnaast hebben we ook een stichting voor niet-BTW-plichtige opdrachtgevers: Artiestenverloningen/OpMaat waarbij geen BTW wordt berekend over de uitkoopsom maar alleen over de administratiekosten.

Diensten die we verlenen voor opdrachtgevers zijn:

  • Nadat wij alle gegevens voor de facturering hebben maken wij de factuur op. Aanleveren kan op allerlei manieren: met een opdrachtovereenkomst (pdf), via de mail, online (met toegang) of per post.
  • Je ontvangt van ons een factuur met een standaard krediettermijn van 21 dagen. Hiervan kan afgeweken worden tot een maximum van 90 dagen en een minimum van 14 dagen.
  • We kunnen zowel facturen mét als zonder BTW versturen. Niet BTW-plichtig? Dan ook geen factuur met BTW. Het enige waar we dan BTW over berekenen zijn de administratiekosten, mits deze voor rekening van de opdrachtgever zijn.
  • Wanneer de factuur wordt betaald, betalen wij de uitvoerende(n) dezelfde werkdag nog uit. We verzorgen verder de inhouding en de afdracht van loonheffingen en verstrekken aan het begin van het jaar daarop een jaaropgave.

Loonadministratie

Wanneer je inhoudingsplichtige bent is het ook mogelijk om ons de loonadministratie te laten verzorgen. Je krijgt dan elk maand een overzicht met wat er precies afgedragen moet worden. Kijk hier voor meer informatie.