Tarieven per 1 januari 2023

Online tarief** Regulier tarief
Artiestenregeling*    
Verloning voor één dag (per persoon) € 10,00 € 12,50
Verloning voor meerdere dagen (minimumtarief € 17,50):

– Tot € 200,00 per dag, per persoon
– Vanaf € 200,00 per dag, per persoon

 

5,0%
€ 10,00 per dag

 

6,25%
€ 12,50 per dag

Zelfstandigen (per factuur) € 5,00 € 6,25
Inhoudingsplichtigen (per factuur) € 17,50 € 17,50
Overige uitbetalingen
Opting-in (minimumtarief € 17,50)

Bruto uitbetaling (minimumtarief € 17,50)

3% van uitkoopsom

3% van uitkoopsom

3% van uitkoopsom

3% van uitkoopsom

Overige diensten
Loonadministratie voor inhoudingsplichtigen (per persoon) € 5,00 per dag
Btw-verlegging naar het buitenland € 17,50 per factuur € 17,50 per factuur
A1-verklaring aanvragen € 17,50 € 17,50

*  Er geldt een kortingstarief voor leden van de Kunstenbond/Ntb van € 1,00 p/d of 0,5% indien van toepassing. Voor zelfstandigen geldt een korting van € 0,50 per factuur.

** Het online tarief geldt voor verloningsopdrachten die via mijn.artiestenverloningen.nl aangeleverd worden.

Toelichting

Het online tarief geldt voor verloningsopdrachten die via mijn.artiestenverloningen.nl bij ons aangeleverd worden. Hiervoor kunnen wij bij aanmelding of op aanvraag toegang verlenen. Voor alle andere manieren van aanlevering, post of e-mail, geldt het reguliere tarief.

Deze tarieven gelden per persoon, per verloning. Percentages worden berekend over het totaalbedrag van de verloning. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Wij kunnen via Artiestenverloningen/OpMaat vrijgesteld van btw aan een niet btw-plichtige opdrachtgever factureren. Bij verloningen via Artiestenverloningen/OpMaat worden onze administratiekosten met 21% btw belast.

Het kortingstarief voor leden van de Kunstenbond/Ntb is niet van toepassing op onze overige uitbetalingen of overige diensten.

Voor aanvullende werkzaamheden zoals correcties, pro forma facturen, offertes, gebruik e-factuurportalen kunnen kosten in rekening worden gebracht à € 17,50 per 15 minuten. Als hiervan sprake is, brengen wij je van tevoren op de hoogte.

Wij rekenen geen aanmeldingskosten voor onze diensten.