Tarieven per 1 januari 2020

Normaal tarief kortingstarief*
 Artiesten
 Verloning voor één dag (per persoon) € 10,00 € 9,00
 Verloning voor meerdere dagen (minimumtarief € 17,50)
– Tot € 200,00 per dag, per persoon
– Vanaf € 200,00 per dag, per persoon
 

5,5%
€ 10,00 per dag

 

4,5%
€ 9,00 per dag

Buy-out

Zelfstandigen

BTW-verlegging naar het buitenland

€ 17,50 per factuur

€ 5,50 per factuur

€ 15,00 per factuur

€ 17,50 per factuur

€ 5,00 per factuur

€ 15,00 per factuur

 Inhoudingsplichtigen  € 17,50 per factuur € 17,50 per factuur
Opting-in (minimumtarief € 17,50)

Bruto uitbetaling (per persoon)

3% van uitkoopsom

€ 17,50

Loonadministratie voor
inhoudingsplichtigen (per persoon)
€ 5,00 per dag

* Het kortingstarief geldt voor online verloningen via mijn.artiestenverloningen.nl en voor leden van Ntb en/of de Kunstenbond.

Toelichting

Deze tarieven gelden per persoon, per verloning. Percentages worden berekend over het totaalbedrag van de verloning. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Voor aanvullende werkzaamheden, zoals correcties, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Als hiervan sprake is brengen wij je van tevoren op de hoogte.

Wij rekenen geen aanmeldingskosten voor onze diensten.