Gage/vergoedingen, kleine vergoedingsregeling (KVR) en uitbetaling

In de artiestenregeling spreken we van een gage, niet van loon. De Belastingdienst maakt namelijk een scheiding tussen gage en loon.

Er kunnen verschillende afspraken worden gemaakt over de gage. We onderscheiden de volgende varianten:

  • Bruto-bruto gage / uitkoopsom: het totaalbedrag exclusief 9% BTW, dus het all-in bedrag dat je met de opdrachtgever hebt afgesproken. Hier kunnen eventueel verloningskosten bovenop komen, dat hangt af van de gemaakte afspraken. Voor BTW-plichtige opdrachtgevers komt hier nog 9% BTW over.
  • Bruto gage: gage inclusief werknemerspremies en loonbelasting maar exclusief werkgeverspremies. Deze werkgeverspremies komen bovenop de bruto gage, de opdrachtgever moet deze dus betalen.
  • Netto gage: de gage die de uitvoerende op zijn/haar bankrekening ontvangt. Loonbelasting en premies zijn al ingehouden en komen voor rekening van de opdrachtgever.

Doorgaans wordt een uitkoopsom / bruto-bruto gage afgesproken.

Artiesten die verloond worden via de artiestenregeling komen voor hun beroepskosten in aanmerking voor kostenaftrek bij de inkomstenbelasting. De kleine vergoedingsregeling (KVR) is een vooraftrek van de beroepskosten. Over het bedrag waarop de KVR wordt toegepast, worden geen belasting en premies betaald. De KVR bedraagt maximaal € 163,00 per optreden. Het bedrag van de KVR hoeft niet per optreden gelijk te zijn aan de beroepskosten voor het betreffende optreden. In de inkomstenbelasting wordt namelijk het totaalbedrag van de KVR over het kalenderjaar verrekend met het totaal van de opgegeven beroepskosten. Indien minder beroepskosten kunnen worden afgetrokken dan aan KVR is toegepast, moet er alsnog inkomstenbelasting worden bijbetaald.

Voordelen toepassen KVR

  1. De uitvoerende hoeft niet te wachten op de teruggave van de inkomstenbelasting aan het begin van het jaar, indien voldoende beroepskosten kunnen worden afgetrokken.
  2. Er wordt geen premie betaald over het bedrag waarop KVR wordt toegepast. Dit is een voordeel indien de uitvoerende in de toekomst geen aanspraak wil maken op een WW- of ziektewetuitkering. Dit is ook voordelig als de uitvoerende in vaste dienst is, waardoor geen dubbele premies afgedragen hoeven te worden.

 Nadelen toepassen KVR

  1. De uitvoerende kan zich niet beroepen op WW- of ziektewetuitkering omdat over (een deel van) de gage geen premies worden afgedragen, of krijgt een lagere uitkering toegekend.
  2. Indien minder beroepskosten kunnen worden afgetrokken dan aan KVR is toegepast moet alsnog inkomstenbelasting worden bijbetaald.

Om de KVR te kunnen toepassen, hebben wij éénmalig schriftelijke toestemming nodig van de uitvoerende. Wij hebben hiervoor een KVR-toestemmingsformulier op onze website staan. Op ons aanmeldingsformulier kan ook toestemming worden gegeven voor het toepassen van de KVR.

Naast de gage, kunnen er ook nog vergoedingen worden verstrekt aan de uitvoerende. Voorbeelden van vergoedingen:

  • Maaltijdvergoeding (sejour): onbelaste vergoeding van maximaal € 25,00 per datum, bedoeld om maaltijden op locatie te kopen. Er hoeven geen bonnen hiervan te worden ingeleverd.
  • Reiskostenvergoeding: reiskosten met de auto of met het openbaar vervoer (waaronder trein, tram, metro, bus, taxi of het vliegtuig). Reiskosten die met de auto zijn gemaakt mogen tot € 0,21 per kilometer (vanaf 2023) worden opgevoerd via de KVR. Alle andere reiskosten kunnen onbelast worden vergoed als de originele tickets/bonnen worden ingestuurd. Ook autohuur kan vergoed worden onder de reiskostenvergoeding.
  • Verblijfskostenvergoeding: hotel- en pensionkosten die door de opdrachtgever worden vergoed, als de uitvoerende bijvoorbeeld ver van huis optreedt en daar moet overnachten. De verblijfskosten worden onbelast uitbetaald als wij de originele factuur van het hotel, pension e.d. ontvangen.

Uitbetaling

Wanneer wij een complete verloning hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt de opdrachtgever een factuur van ons. Zodra deze factuur aan ons is voldaan, meestal binnen een betalingstermijn van 21 dagen, maken wij de netto gages binnen één werkdag over naar de artiesten. Een groep artiesten kan ook op een groepsrekening worden uitbetaald.

NB: Indien er gegevens van een artiest ontbreken, houden wij de betaling aan deze artiest vast totdat wij de volledige gegevens hebben ontvangen. De artiest ontvangt hier een statusmelding per e-mail over.