Vervanging van de VAR-WUO, wat nu?

Met de ingang van de wet DBA is er behoorlijk wat veranderd voor zelfstandigen. Ze mogen niet meer factureren met hun VAR maar moeten met iedere werkgever een modelovereenkomst afsluiten. Hoe dit nu geregeld is leggen we uit in dit blog.

Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie van kracht. Deze wet is aangenomen omdat er teveel zelfstandigen waren waar feitelijk sprake was van schijnzelfstandigheid. Veel zelfstandigen deden werkzaamheden voor 1 werkgever waardoor er eigenlijk sprake was van een verkapt dienstverband. Om dit te dereguleren stellen opdrachtgever en uitvoerende  nu samen vast dat er geen sprake is van een dienstverband door middel van een modelovereenkomst. Bij de VAR-WUO lag deze keuze enkel bij de zelfstandige.

Zelfstandigheid

Voor sommige mensen lijkt dit openingen te bieden voor zelfstandigheid. Mensen die altijd verloond werden denken nu op deze manier zelf te kunnen gaan factureren. Dit is een misvatting. Het is juist zo dat veel mensen onterecht zelfstandig waren en er daarom deze regeling is gekomen. Als je ten tijde van de VAR-WUO niet in aanmerking kwam als zelfstandige dan kom je dat nu zeker niet. De eisen die altijd golden gelden namelijk nog steeds. Zo dien je werkzaamheden te doen voor 3 of meer opdrachtgevers en dien je minstens 1225 uur per jaar te besteden aan je bedrijf. Dit is omgerekend zo’n 24 uur per week.

De mensen die met VAR-WUO factureerden en gewoon aan deze eisen voldoen kunnen gebruik maken van de modelovereenkomst. Deze kunnen ze rechtstreeks afsluiten met de werkgevers maar veel van hen zijn nu huiverig geworden voor zelfstandigen. Deels is dit te begrijpen omdat veel mensen die vroeger zelfstandig waren dit helemaal niet bleken te zijn. Het gaat om 90 procent van de mensen die eerst een VAR-WUO hadden. Voor deze huiverige opdrachtgevers is er wel een oplossing. Je kunt met ons een modelovereenkomst van tussenkomst sluiten. Wij factureren dan aan de opdrachtgevers.

Meer veranderingen

Een andere verandering van de wet DBA is dat het risico wanneer je later toch ten onrechte zelfstandig was niet meer alleen bij de zelfstandige komt te liggen. In de nieuwe situatie worden zowel de zelfstandige als de opdrachtgever door de Belastingdienst benaderd voor een naheffing. Reden te meer voor opdrachtgevers dus om huiverig te zijn en dit zoveel mogelijk af te houden.

Als je niet zelfstandig was en nog steeds niet aan de eisen voldoet zal je verloond moeten worden. Wij factureren dan naar de opdrachtgever en doen de afdrachten van belastingen en premies. Het voordeel van verlonen is dat je zeker weet dat het goed gaat. De Belastingdienst komt niet later aan je deur kloppen om te kijken of alles wel klopt.