Hoe het werkt

Artiestenverloningen werkt voornamelijk met twee soorten administraties: de artiestenregeling en de witte tabel. In beide gevallen nemen wij het ‘fictieve werkgeverschap’ over van de opdrachtgever. Daarin zijn de te ondernemen stappen vrijwel hetzelfde, maar verschillen zij in de manier van verwerking en uitbetaling. Wij verzorgen de facturering naar opdrachtgevers en uitbetaling van loon/gage aan uitvoerenden, inclusief inhouding en afdracht van loonheffingen. Daarnaast kunnen wij ook, wanneer dat nodig is, via onze stichting OpMaat zonder BTW factureren aan niet BTW- plichtige opdrachtgevers.

Artiestenregeling

De artiestenregeling is een speciale regeling binnen de loonbelasting die – in tegenstelling tot de regeling voor werknemers – ondermeer de mogelijkheid kent van een beroepskostenaftrek. De Belastingdienst beschouwt je als artiest als je aan onderstaande criteria voldoet:

 • Je bent uitvoerend artiest.
 • Je maakt geen gebruik van een modelovereenkomst (voormalig VAR) of inhoudingsplichtigenverklaring.
 • Je woont in Nederland, valt onder de Nederlandse fiscus of woont in een niet-verdragsland.
 • Je treedt op in Nederland of je spreekt af je buitenlandse inkomsten te laten verlonen.
 • Je treedt korter dan 3 maanden op voor één opdrachtgever.
 • Er is geen sprake van een privéoptreden of alleen een vergoeding voor repetities.

Voordelen verlonen via Artiestenverloningen:

 • Je hebt geen modelovereenkomst (zelfstandigheidverklaring: voormalig VAR) nodig.
 • Wij verzorgen je administratie en facturering.
 • Je krijgt per e-mail een overzicht van ontvangen en nog openstaande betalingen.
 • Je kunt eenvoudig online opdrachten aanleveren en gageberekeningen maken.
 • Je bent verzekerd voor alle werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA en WAZO), indien niet volledig gebruik wordt gemaakt van de kleine vergoedingsregeling (KVR).
 • Je ontvangt jaarlijks een jaaropgave met alle door ons verloonde optredens.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg hoe het stap voor stap werkt

Witte tabel

Andere werkzaamheden (dus geen artiesten) in de culturele sector vallen onder de witte tabel, de regeling voor werknemers. Het betreft uitvoerende(n) met flexibele opdrachten die geen uitvoerend podiumkunstenaar zijn, zoals regisseurs, dirigenten, technici, productiemedewerkers en docenten. NB: Artiesten vallen wel onder de witte tabel wanneer zij een opdracht hebben die langer duurt dan drie maanden.

De witte tabel is een tabel van de Belastingdienst op basis waarvan loonbelasting wordt berekend. Deze tabel is in het algemeen van toepassing op een gewone dienstbetrekking. Hierbij zijn enkele verschillen met de artiestenregeling. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om beroepskosten af te trekken.

Voordelen verlonen via Wittetabelverloningen:

 • Je hebt geen modelovereenkomst (zelfstandigheidverklaring: voormalig VAR) nodig.
 • Wij verzorgen de facturering.
 • Je ontvangt na iedere betaling een loonspecificatie.
 • Je bent verzekerd voor alle werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA en WAZO).
 • Je bouwt vakantiegeld op: je kan dit opsparen of direct uit laten betalen.
 • Je hebt de mogelijkheid tot pensioensopbouw (na een half jaar).
 • Je ontvangt jaarlijks een jaaropgave met al je verloonde werkzaamheden.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg hoe het stap voor stap werkt.