Hoe het werkt

Artiestenverloningen is een payrollbedrijf dat het ‘fictieve werkgeverschap’ overneemt van de opdrachtgever. Wij verzorgen de facturering naar opdrachtgevers en uitbetaling van gage aan uitvoerenden, inclusief inhouding en afdracht van loonheffingen. Daarnaast kunnen wij ook, wanneer dat nodig is, via onze stichting OpMaat zonder BTW factureren aan niet BTW- plichtige opdrachtgevers.

Artiestenregeling

De artiestenregeling is een speciale regeling binnen de loonbelasting die – in tegenstelling tot de regeling voor werknemers – ondermeer de mogelijkheid kent van een beroepskostenaftrek. De Belastingdienst beschouwt je als artiest als je aan onderstaande criteria voldoet:

 • Je bent uitvoerend artiest.
 • Je maakt geen gebruik van een modelovereenkomst (voormalig VAR) of inhoudingsplichtigenverklaring.
 • Je woont in Nederland, valt onder de Nederlandse fiscus of woont in een niet-verdragsland.
 • Je treedt op in Nederland of je spreekt af je buitenlandse inkomsten te laten verlonen.
 • Je treedt korter dan 3 maanden op voor één opdrachtgever.
 • Er is geen sprake van een privéoptreden of alleen een vergoeding voor repetities.

Voordelen verlonen via Artiestenverloningen:

 • Je hebt geen modelovereenkomst (zelfstandigheidverklaring: voormalig VAR) nodig.
 • Wij verzorgen je administratie en facturering.
 • Je krijgt per e-mail een overzicht van ontvangen en nog openstaande betalingen.
 • Je kunt eenvoudig online opdrachten aanleveren en gageberekeningen maken.
 • Je bent verzekerd voor alle werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA en WAZO), indien niet volledig gebruik wordt gemaakt van de kleine vergoedingsregeling (KVR).
 • Je ontvangt jaarlijks een jaaropgave met alle door ons verloonde optredens.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg hoe het stap voor stap werkt

Witte tabel

Wanneer je werkzaamheden niet onder de artiestenregeling vallen en er geen sprake is van een gezagsverhouding, kan er via witte tabel gefactureerd worden. Dit werkt via opting-in, waarbij er alleen loonbelasting en premie zorgverzekeringswet (ZVW) wordt afgedragen, of via IB47 waarbij je het hele bedrag bruto ontvangt.

Voordelen verlonen via Wittetabelverloningen:

 • Je hebt geen modelovereenkomst (zelfstandigheidverklaring: voormalig VAR) nodig.
 • Wij verzorgen de facturering.
 • Je ontvangt na iedere betaling een loonspecificatie.
 • Je ontvangt jaarlijks een jaaropgave met al je uitbetaalde werkzaamheden.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg hoe het stap voor stap werkt.