Verlonen andere werkzaamheden: Stap voor stap

In het geval van andere werkzaamheden (niet als artiest) word je verloond via de witte tabel. De witte tabel is een loontabel die de Belastingdienst gebruikt voor werknemers. Je laten verlonen via de witte tabel is heel simpel: je maakt zelf afspraken met de opdrachtgever over de werkzaamheden en geeft aan ons de verloningsgegevens door. Wij sturen een factuur naar de opdrachtgever en wanneer deze heeft betaald, storten wij het nettoloon in principe dezelfde dag nog op je rekening.

Wij hebben daarvoor de volgende gegevens van je nodig:

Voor meer informatie en inzicht in het hele verloningsproces leggen we hieronder alles uitgebreid uit.

Stap 1: Afspraken met opdrachtgever

Je maakt zelf afspraken over de werkzaamheden met de opdrachtgever, bijvoorbeeld waar, wanneer en de hoogte van het (uur)loon. Deze afspraken leg je vast in een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst van Wittetabelverloningen. Je kan daarvoor onze standaardovereenkomsten gebruiken, die wij in samenwerking met de juristen van de vakbonden NTB en de Kunstenbond (voormalig FNV-KIEM) hebben opgesteld.

Let op: Een opdrachtovereenkomst mag alleen worden toegepast als er geen sprake is van een gezagsverhouding (bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een website of een decor). Bij een opdrachtovereenkomst worden geen premies ingehouden. Onderteken de overeenkomst en zorg dat de opdrachtgever dit ook doet. Je hebt dan een sterkere rechtspositie bij eventuele geschillen of bij onduidelijkheden over gemaakte afspraken.

Stap 2: Aanleveren gegevens

Lever alle verloningsgegevens aan via een overeenkomst of digitaal (Mijn Artiestenverloningen). De eerste keer dat je door ons wordt verloond dien je een aanmeldingsformulier in en een duidelijke scan van een geldig identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs) en, in het geval van een uitzendovereenkomst, een getekende loonheffingenverklaring.

Stap 3: Factuur naar opdrachtgever

Na ontvangst van de overeenkomst sturen wij een factuur naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze binnen 21 dagen te betalen. Eventueel kan je met de opdrachtgever een afwijkende betalingstermijn tot maximaal 90 dagen afspreken. Betaalt de opdrachtgever niet op tijd, dan ontvangt deze respectievelijk een herinnering, tweede herinnering en aanmaning.

Stap 4: Uitbetalen netto loon en vakantiedagen

Wanneer de opdrachtgever de factuur heeft betaald, maken wij in principe dezelfde dag nog het nettoloon minus vakantiedagen over naar je bankrekening. Voorwaarde is wel dat we op dat moment beschikken over alle noodzakelijke gegevens, zoals een geldige paspoortkopie en bankrekeningnummer. Eind mei worden vakantiedagen uitbetaald. Je ontvangt een digitale loonspecificatie van de uitbetaling van het nettoloon en de vakantiedagen. Je kunt er ook voor kiezen om het vakantiegeld meteen uit te laten betalen.

Stap 5: Belastingdienst en UWV

Wij geven je gegevens door aan de Belastingdienst en UWV en dragen loonheffingen af. Dit is belangrijk om eventueel aanspraak te kunnen maken op bijvoorbeeld een WW- of ziektewetuitkering (alleen bij uitzendovereenkomsten).

Stap 6: Jaaropgave

Na afloop van het kalenderjaar ontvang je een jaaropgave, die je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst.