Andere werkzaamheden: Stap voor stap

In het geval van andere werkzaamheden (niet als artiest) waarbij er geen gezagsverhouding is kun je gebruik maken van de Wittetabel. Je laten uitbetalen via de Wittetabel is heel simpel: je maakt zelf afspraken met de opdrachtgever over de werkzaamheden en geeft aan ons de gegevens door. Wij sturen vervolgens een factuur naar de opdrachtgever en wanneer deze heeft betaald dan storten wij het loon in principe dezelfde dag nog op je rekening.

Wij hebben daarvoor de volgende gegevens van je nodig:

Voor meer informatie en inzicht in het hele verloningsproces leggen we hieronder alles uitgebreid uit.

Stap 1: Afspraken met opdrachtgever

Je maakt zelf afspraken over je werkzaamheden met je opdrachtgever, bijvoorbeeld waar, wanneer en de hoogte van het (uur)loon. Deze afspraken leg je vast in een opdrachtovereenkomst van Wittetabelverloningen.

Let op: Een opdrachtovereenkomst mag alleen worden gebruikt als er geen sprake is van een gezagsverhouding (bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een website of een decor). Bij een opdrachtovereenkomst worden geen premies ingehouden. Hierdoor bouw je geen sociale rechten op en kun je geen gebruik maken van de Ziektewet of de WW. Onderteken de overeenkomst en zorg dat je opdrachtgever dit ook doet. Je hebt dan een sterkere rechtspositie bij eventuele geschillen of bij onduidelijkheden over gemaakte afspraken.

Stap 2: Aanleveren gegevens

Lever alle verloningsgegevens aan via een opdrachtovereenkomst of digitaal via Mijn Artiestenverloningen. De eerste keer dat je door ons wordt verloond dien je een aanmeldingsformulier, een duidelijke scan van je geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en (in het geval van opting-in) een getekende loonheffingenverklaring in. Op de opdrachtovereenkomst kan je kiezen tussen opting-in (inhouden van loonbelasting op je loon) en IB-47 (bruto uitbetaling zonder afdracht loonbelasting). Een IB-47 betaling dien je zelf bij je jaarlijkse belastingaangifte aan te geven bij de Belastingdienst. Hierover moet je achteraf nog loonbelasting betalen.

Stap 3: Factuur naar opdrachtgever

Na ontvangst van de opdrachtovereenkomst sturen wij een factuur naar je opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze binnen 21 dagen te voldoen. Eventueel kan je met je opdrachtgever een afwijkende betalingstermijn tot maximaal 90 dagen afspreken. Betaalt de opdrachtgever niet op tijd, dan ontvangt deze respectievelijk een herinnering, tweede herinnering en aanmaning.

Stap 4: Uitbetalen loon

Wanneer je opdrachtgever de factuur heeft betaald dan maken wij in principe dezelfde dag nog je loon over naar je bankrekening. Op voorwaarde dat wij op dat moment beschikken over alle noodzakelijke gegevens zoals een geldige paspoortkopie en bankrekeningnummer. Je ontvangt per e-mail een loonspecificatie.

Stap 5: Belastingdienst

Wij geven je gegevens door aan de Belastingdienst en dragen loonbelasting af in het geval van opting-in.

Stap 6: Jaaropgave

Na afloop van het kalenderjaar ontvang je per e-mail een jaaropgave van Wittetabelverloningen, die je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst.