Belastingaangifte andere werkzaamheden

Bij de aangifte van je inkomsten bij de Belastingdienst kun je gebruik maken van de jaaropgave die door ons verstrekt is.

Wij geven alleen uitleg over de inkomsten die via Wittetabelverloningen lopen. Andere inkomsten en aftrekposten dienen zelf uitgezocht te worden. We kunnen hiermee wel helpen, je kunt dan een afspraak maken met een van onze belastingadviseurs. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aangifte

De uitleg is gebaseerd op de online aangifte inkomstenbelasting 2020. Deze online aangifte vervangt de papieren aangifteformulieren. Digitaal aangifte kun je doen vanaf 1 maart 2021.

Nadat je je persoonlijke gegevens hebt ingevuld check je bij de rubriek “Inkomsten” of alles goed vooringevuld is door de Belastingdienst. Wanneer dit niet het geval is vul de bedragen dan zo aan zoals ze op onze jaaropgave staan.

Naam van je werkgever(s)
Op de jaaropgave staan verschillende werkgevers. Wij maken zelf onderscheid tussen Wittetabelverloningen en Wittetabelverloningen/OpMaat.

Indien er sprake is van meer dan 4 werkgevers in 2020 vul je op de eerste drie regels de werkgevers in bij wie je in 2020 de hoogste loonbedragen ontving. Op de vierde regel vul je `overige werkgevers’ in. Je telt daarbij de bedragen van de overige werkgevers bij elkaar op.

Loon
Hier vul je het loon voor de loonbelasting in (het totaal van kolom 14) van de betreffende werkgever.

Loonheffing
Hier vul je de ingehouden loonbelasting in (totaal van kolom 15) van de betreffende werkgever.

Loonheffingskorting/arbeidskorting
Hier vul je de verrekende arbeidskorting in (het totaal van kolom `Loonheffing korting verrekende arbeidskorting’ = de laatste kolom) van de betreffende werkgever.